Výbor

Předseda

doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34
612 00 Brno 12
tel.: +420 543 185 668
e-mail: ldrazan@volny.cz

Místopředseda

MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Odd. plastické a estetické chirurgie FN
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: +420 588 443 147
email: bzalesak@gmail.com ; zalesakb@fnol.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Aleš Nejedlý
Klinika plastické chirurgie - FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel.: +420 267 163 030
e-mail: a.nejedly@volny.cz

Pokladník

MUDr. Daneš Raška
Privátní plastická a kosmetická chirurgie
Lesní 511
739 61 Třinec 1
tel.: +420 558 322 821
e-mail: rdanes@seznam.cz

Členové výboru

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Klinika plastické chirurgie -FNB
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel.: +420 266 083 227
e-mail: plastika@fnb.cz

MUDr. Vlastimil Bursa
Odd. plastické chirurgie - FN
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel.: +420 377 103 659
e-mail: BURSA@fnplzen.cz

MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Klinika plastické a estetické chirurgie - FNUSA
Berkova 34
612 00 Brno 12
tel.: +420 543 582 123
e-mail: jiri.vesely@fnusa.cz ; jvesely@med.muni.cz

MUDr. Vladimír Mařík
Odd. plastické chirurgie - Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 841
e-mail: marik.vl@quick.cz

MUDr. Fibír Aleš, Ph.D.
Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 833 645
fibir@seznam.cz

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz