Aktuality a informace

  Hledej   

Nalezeno 9 záznamů z celkového počtu 9, zobrazeny 1. - 9.

16.4. 2020

Aktualizace informací MZČR týkající se rozsahu zdravotní péče reagující na současnou epidemiologickou situaci COVID-19

Aktualizované informace

Čtěte více

Vážení členové České společnosti plastické chirurgie,

dovolujeme si Vám přeposlat doporučení Ministerstva zdravotnictví, které mění původně uveřejněné stanovisko výboru společnosti.

Mějte, prosím ale na paměti i doporučení EASAPS, týkající se zahraniční klientely u kosmetických výkonů (uvedeno níže).


Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece

14. 4. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN, Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN ze dne 29. března 2020 a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví ke dni 14. dubna 2020 doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb následující:

1. Poskytovatelé ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče

 • a) Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu při nastavení následujících protiepidemických opatření: 
  • objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření),
  • pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat telefonický kontakt, pokud je k dispozici, i online objednávkový systém, 
  • oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19,
  • používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek), 
  • úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Doporučuje se i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem. 

 • b) Lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči lze poskytovat za podmínky používání náležitých ochranných pomůcek, rozestupů min. 2 metry mezi čekajícími osobami v lékárně, a dostupnosti dezinfekce s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek).

2. Poskytovatelé akutní lůžkové péče

Zdravotní péči akutní, neodkladnou a nezbytnou lze poskytovat bez omezení, a to za dodržení podmínek stanovených v Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN, v Mimořádném opatření Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN ze dne 29. března 2020 a v Mimořádném opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25. března 2020 a za předpokladu vyčlenění dostatečné kapacity pro intenzivní péči v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19.
Zdravotní péči plánovanou se doporučuje poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné volné (rezervní) kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje, a to opět v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče. 
Mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN ze dne 8. dubna 2020 je uloženo všem poskytovatelům hlásit Ministerstvu zdravotnictví dostupnou kapacitu intenzivní péče. Za účelem koordinace vyčlenění dostatečné kapacity intenzivní péče pro potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci kraje a monitorace rezervy kapacity intenzivní péče jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče byla ministerstvem v součinnosti s krajskými hygienickými stanicemi a HSHMP ustanovena funkce krajského koordinátora intenzivní péče. Krajský koordinátor intenzivní péče tak disponuje přehledem vyčleněné kapacity intenzivní péče a volné (rezervní) kapacity intenzivní péče pro potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci kraje. 

3. Poskytovatelé jednodenní péče

Jednodenní péči lze poskytovat za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených mimořádných opatřeních a opatření obecné povahy v plném rozsahu bez omezení. Předpokladem je dostupnost a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a nastavení hygienicko-protiepidemických opatření u poskytovatele jednodenní péče.

4. Poskytovatelé zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze poskytovat bez omezení  za předpokladu dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ, dezinfekce s virucidním účinkem (ideálně s plně virucidním účinkem) a zajištění bezpečné likvidace odpadu.

5. Poskytovatelé následné lůžkové péče

Následnou lůžkovou péči s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče lze poskytovat bez omezení a to za podmínek uvedených v Mimořádném opatřením Č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27. března 2020.
Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se doposud zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče mimořádným opatřením ze dne 25. března 2020 Č. j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN. Epidemiologická situace bude zhodnocena k 30. dubnu 2020, a v případě příznivého epidemiologického vývoje ve výskytu onemocnění COVID-19 bude rozhodnuto o nezbytnosti tohoto zákazu, a o podmínkách, za jakých by bylo umožněno přijímat nové pacienty ( např. provedení RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 před přijetím/překladem pacienta, zajištění doporučených osobních ochranných pomůcek, ubytování pouze na jednolůžkových pokojích, zajištění dostatečného prostoru pro stravování a podmínek obdobných jako v mimořádném opatření ze dne 27. března 2020 Č. j.: MZDR 13719/2020-2/MIN/KAN ).

6. Poskytovatelé dlouhodobé lůžkové péče

Dlouhodobou lůžkovou péče lze poskytovat bez omezení za podmínek uvedených v Mimořádném opatřením Č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27. března 2020, a za předpokladu dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví. Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Toto doporučení Ministerstva zdravotnictví poskytovatelům zdravotní péče bylo vydáno dne 14. dubna 2020 a bude upravováno v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a kapacity intenzivní péče.

26.3. 2020

Stanovisko výboru v souvislosti s pandemií COVID-19.

Důležitá informace

Čtěte více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor České společnosti plastické chirurgie vyjadřuje svůj názor v souvislosti s pandemií COVID-19.

Výbor společnosti se plně ztotožňuje se závěry a doporučeními světových organizací ISAPS (Mezinárodní Organizace Estetické Plastické Chirurgie) a EASAPS. (Evropská Asociace Společností Estetické Chirurgie)

Je velmi pravděpodobné, že infrastruktura zdravotní péče a zdroje ve většině zemí na celém světě bude v nadcházejících týdnech přetížená kvůli šíření COVID-19, zejména pokud jde o péči o kriticky nemocné pacienty.

Na základě vědeckého rozboru současných znalostí a zkušeností lze předpokládat, že nadcházející týdny jsou pro průběh epidemie v Evropě a ve světě zásadní. Jasné je, že pokud omezíme počet sociálních interakcí, virus se bude šířit pomaleji, což nám umožní efektivněji léčit nemocné.

Je povinností nás lékařů, plastických chirurgů, dát jasný příklad. Je medicínsky a eticky neomluvitelné zatěžovat systém zdravotní péče možnými komplikacemi estetických výkonů bez ohledu na to, jak jsou nepatrné. Nemluvě o použití zdrojů (léky, materiály, pomůcky), které by se v nadcházejících měsících mohly stát nedostupnými. ISAPS a EASAPS doporučuje pozastavit všechny konzultace, ošetření (chirurgické i nechirurgické) a operace tak dlouho, dokud nebude situace jasnější. Pochopitelně je nutné i nadále zajišťovat veškerá nezbytná ošetření, nutné pro zachování zdraví či života pacientů.

Omezení sociálních kontaktů je jediná věc, kterou můžeme jako společnost přispět ke zpomalení šíření viru.

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.                                           

26.3.2020

předseda České společnosti plastické chirurgie

9.7. 2019

Dopis předsedy ČSPCH a výsledky voleb pro období 2019-2023

Informace

Čtěte více

Dopis předsedy ke stažení zde.

Výsledky voleb do ČSPCH pro období 2019-2023 ke stažení zde.

27.11. 2018

Konference plastických chirurgů Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) - Visegrad Plastic Surgery Conference

Datum: 28.2.2019 - 2.3.2019

Čtěte více

Datum: 28.2.2019 - 2.3.2019 

Město: Polanica Zdrój 

Stát: Polsko 

www: www.vps-conference2019.pl

Jednací jazyk: angličtina

9.10. 2018

Předatestační kurz pro lékaře

5.-9. 11. 2018

Čtěte více

Přihlašování na předatestační kurz pro lékaře, který pořádá Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV ve dnech 5.-9. 11. 2018, je možné zde online.

9.10. 2018

Nový web České společnosti plastické chirurgie

V říjnu 2018 jsme spustili novou verzi webové prezentace ČSPCh.

Čtěte více

Spustili jsme novou verzi webové prezentace ČSPCh. Kromě modernějšího designu je další výhodou i přehlednější struktura obsahu.

Novou verzi ocení uživatelé mobilních zařízení. Web je plně responzivní, což znamená, že jeho velikost se přizpůsobuje velikosti prohlížeče a tím je zajištěna snadná čitelnost.

11.9. 2018

Stanovisko prezidenta ISAPS

Stanovisko prezidenta ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie)

Čtěte více

Mezinárodní společnost estetické plastické chirurgie je největší mezinárodní společností certifikovaných plastických chirurgů na světě. Byla založena v r. 1970 a má více než 2900 členů ze 101 zemí. Jejími členy jsou nejznámější a nejrespektovanější rekonstrukční a estetičtí chirurgové z celého světa.

Jedním z našich nejdůležitějších poslání je kampaň za bezpečnost pacientů v současném globálním světě. Při pohledu na aktuální situaci v estetické chirurgii ve světě vidíme, že každý rok dochází k mnohým závažným komplikacím včetně úmrtí pacientů, způsobených nevhodnými chirurgickými výkony.

Přestože komplikace mohou nastat při jakékoliv operaci, u esteticko-chirurgických operací, prováděných řádně a plnohodnotně, vyškoleným lékařem bývá riziko výskytu závažných komplikací velmi nízké.

K tragickým komplikacím dochází tehdy, když lékaři z jiných oborů provádí esteticko-chirurgické výkony s nedostatečnými znalostmi a dovednostmi, které někdy spočívají v pouhém přečtení knihy nebo zhlédnutí instruktážního videa. Tito „specialisté“ často lákají pacienty pomocí efektní reklamy. Tento stav představuje závažný problém.

ISAPS vypracoval celosvětový edukační program pro plastické chirurgy, aby rozšířil jejích znalosti a dovednosti na poli estetické chirurgie. Cílem těchto aktivit je zvýšit bezpečnost pacientů podstupujících esteticko-chirurgický výkon. Přes veškeré snahy nemůže ISAPS zabránit komplikacím způsobeným lékaři, kteří nejsou plastickými chirurgy.

Ve snaze ochránit pacienty doporučuje výbor ISAPS, aby esteticko-chirurgické operace, zejména liposukce, modelace (zpevnění) prsou, redukční mamoplastiky (zmenšení prsou) a augmentace (zvětšení) prsou pomocí silikonových implantátů, prováděli pouze lékaři, kteří absolvovali kompletní trénink a jsou certifikováni místní společnosti plastické chirurgie a ministerstvem zdravotnictví příslušné země.

[poznámka editora: v ČR se jedná o Českou společnost plastické chirurgie www.chirurgie-plasticka.cz a Ministerstvo zdravotnictví ČR]

Není možné očekávat, že tento problém vyřeší lékařská etika sama. Pro zajištění bezpečnosti pacientů, podstupujících esteticko-chirurgický výkon, ISAPS doporučuje vznik regulačního systému v rámci legislativy jednotlivých států a vyzývá příslušné orgány, aby začali v tomto směru usilovat o vznik odpovídajících zákonů.

Susumu Takayanagi, MD
Předseda ISAPS

Lokesh Kumar, MD
Přeseda výboru pro bezpečnost pacientů

Překlad: P. Christodoulou, B. Zálešák

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz