Stanovisko prezidenta ISAPS

Stanovisko prezidenta ISAPS

Mezinárodní společnost estetické plastické chirurgie je největší mezinárodní společností certifikovaných plastických chirurgů na světě. Byla založena v r. 1970 a má více než 2900 členů ze 101 zemí. Jejími členy jsou nejznámější a nejrespektovanější rekonstrukční a estetičtí chirurgové z celého světa.

Jedním z našich nejdůležitějších poslání je kampaň za bezpečnost pacientů v současném globálním světě. Při pohledu na aktuální situaci v estetické chirurgii ve světě vidíme, že každý rok dochází k mnohým závažným komplikacím včetně úmrtí pacientů, způsobených nevhodnými chirurgickými výkony.

Přestože komplikace mohou nastat při jakékoliv operaci, u esteticko-chirurgických operací, prováděných řádně a plnohodnotně, vyškoleným lékařem bývá riziko výskytu závažných komplikací velmi nízké.

K tragickým komplikacím dochází tehdy, když lékaři z jiných oborů provádí esteticko-chirurgické výkony s nedostatečnými znalostmi a dovednostmi, které někdy spočívají v pouhém přečtení knihy nebo zhlédnutí instruktážního videa. Tito „specialisté“ často lákají pacienty pomocí efektní reklamy. Tento stav představuje závažný problém.

ISAPS vypracoval celosvětový edukační program pro plastické chirurgy, aby rozšířil jejích znalosti a dovednosti na poli estetické chirurgie. Cílem těchto aktivit je zvýšit bezpečnost pacientů podstupujících esteticko-chirurgický výkon. Přes veškeré snahy nemůže ISAPS zabránit komplikacím způsobeným lékaři, kteří nejsou plastickými chirurgy.

Ve snaze ochránit pacienty doporučuje výbor ISAPS, aby esteticko-chirurgické operace, zejména liposukce, modelace (zpevnění) prsou, redukční mamoplastiky (zmenšení prsou) a augmentace (zvětšení) prsou pomocí silikonových implantátů, prováděli pouze lékaři, kteří absolvovali kompletní trénink a jsou certifikováni místní společnosti plastické chirurgie a ministerstvem zdravotnictví příslušné země.

[poznámka editora: v ČR se jedná o Českou společnost plastické chirurgie www.chirurgie-plasticka.cz a Ministerstvo zdravotnictví ČR]

Není možné očekávat, že tento problém vyřeší lékařská etika sama. Pro zajištění bezpečnosti pacientů, podstupujících esteticko-chirurgický výkon, ISAPS doporučuje vznik regulačního systému v rámci legislativy jednotlivých států a vyzývá příslušné orgány, aby začali v tomto směru usilovat o vznik odpovídajících zákonů.

Susumu Takayanagi, MD
Předseda ISAPS

Lokesh Kumar, MD
Přeseda výboru pro bezpečnost pacientů

Překlad: P. Christodoulou, B. Zálešák


PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz