Stanovisko výboru v souvislosti s pandemií COVID-19.

Stanovisko výboru v souvislosti s pandemií COVID-19.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor České společnosti plastické chirurgie vyjadřuje svůj názor v souvislosti s pandemií COVID-19.

Výbor společnosti se plně ztotožňuje se závěry a doporučeními světových organizací ISAPS (Mezinárodní Organizace Estetické Plastické Chirurgie) a EASAPS. (Evropská Asociace Společností Estetické Chirurgie)

Je velmi pravděpodobné, že infrastruktura zdravotní péče a zdroje ve většině zemí na celém světě bude v nadcházejících týdnech přetížená kvůli šíření COVID-19, zejména pokud jde o péči o kriticky nemocné pacienty.

Na základě vědeckého rozboru současných znalostí a zkušeností lze předpokládat, že nadcházející týdny jsou pro průběh epidemie v Evropě a ve světě zásadní. Jasné je, že pokud omezíme počet sociálních interakcí, virus se bude šířit pomaleji, což nám umožní efektivněji léčit nemocné.

Je povinností nás lékařů, plastických chirurgů, dát jasný příklad. Je medicínsky a eticky neomluvitelné zatěžovat systém zdravotní péče možnými komplikacemi estetických výkonů bez ohledu na to, jak jsou nepatrné. Nemluvě o použití zdrojů (léky, materiály, pomůcky), které by se v nadcházejících měsících mohly stát nedostupnými. ISAPS a EASAPS doporučuje pozastavit všechny konzultace, ošetření (chirurgické i nechirurgické) a operace tak dlouho, dokud nebude situace jasnější. Pochopitelně je nutné i nadále zajišťovat veškerá nezbytná ošetření, nutné pro zachování zdraví či života pacientů.

Omezení sociálních kontaktů je jediná věc, kterou můžeme jako společnost přispět ke zpomalení šíření viru.

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.                                           

26.3.2020

předseda České společnosti plastické chirurgie


PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz