Kdo jsme

ČSPCH - Česká společnost plastické chirurgie

Časopis: Acta chirurgiae plasticae
Vydavatel časopisu: NTS ČLS JEP
Perioda zasílání: 2x ročně

DOPIS PŘEDSEDY ČSPCH A VÝSLEDKY VOLEB PRO OBDOBÍ 2019-2023

Vážené členky, vážení členové, milí přátelé,

dovolte, abych Vás jako nový předseda České společnosti plastické chirurgie (ČSPCH) seznámil s výsledky voleb do jejího výboru.

Nejdříve bych rád za sebe a za své kolegy poděkoval předchozímu výboru a předsedovi docentu Dražanovi za práci, kterou odvedli v minulém funkčním období.

Nový výbor se sešel 13. 6. 2019, zvolil si předsednictvo a navrhl hlavní úkoly pro tento a pro příští rok. V současné době pracuje na nových oficiálních webových stránkách ČSPCH, kde budou aktuální informace o společnosti, o vzdělávacích akcí, termínech atestací apod. Na nejdůležitější akce se budeme snažit pravidelně upozorňovat za využití centrální databáze ČLS JEP. Vzhledem k nejednotnému výkladu stanov ČLS JEP upravujících volby do orgánů společnosti, který se projevil v předchozích volbách, je nutné zpřesnit stanovy naší společnosti, aby už v budoucnu nenastala podobná situace a volby nemusely být opakovány. Schválení změny stanov ale musí provést Shromáždění členů jako nejvyšší orgán. Termín jeho konání jsme zvolili na dobu našeho národního kongresu, který se uskuteční v Kongresovém centru České národní banky v Praze ve dnech 29. – 31. 10. 2020. Dovolte, abych Vás tímto pozval na jubilejní XL. Národní Kongres České společnosti plastické chirurgie. Prosím rezervujte si na něj čas ve svých plánech.

Abychom mohli být ve vzájemném kontaktu, musíme především zaktualizovat kontaktní údaje všech členů společnosti. Proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění přiloženého formuláře a jeho zaslání na adresu: plastsec@fnkv.cz. Vyplňte ho prosím i v případě, že se Vaše kontaktní údaje v posledních letech nezměnily. Považujeme za velmi důležité, abychom se všemi členy naší společnosti dokázali komunikovat efektivně
a rychle.

Za celý nově zvolený výbor bych rád všem poděkoval za důvěru, kterou jsme od Vás dostali.

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

předseda společnosti


Stanovy ČSPCH ČLS JEP

Stanovy jsou k dispozici formou souboru ke stažení. [PDF]

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz