Kdo jsme

ČSPCH - Česká společnost plastické chirurgie

Časopis: Acta chirurgiae plasticae
Vydavatel časopisu: NTS ČLS JEP
Perioda zasílání: 2x ročně

Slovo předsedy ČSPCH

Dovolte mi, abych Vás jako předseda České společnosti plastické chirurgie co nejsrdečněji přivítal na nových webových stránkách naší společnosti.

Česká společnost plastické chirurgie je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Naše společnost sdružuje pouze lékaře, kteří podstoupili dlouholeté vzdělávání jak v základech obecné chirurgie, tak kompletní, minimálně 4 leté vzdělávání v rekonstrukční a estetické plastické chirurgii. Všichni naši členové ukončili vzdělávací proces atestační zkouškou, ve které museli prokázat standardní znalosti i praktické dovednosti všech oblastí plastické chirurgie. Jsou tedy atestovanými plastickými chirurgy

Hlavním cílem naší společnosti je dosáhnout co nejvyššího standardu péče našimi členy na straně jedné, na straně druhé usilujeme o komunikaci s pacienty aby byly o plastické chirurgii co nejodborněji a co nejobjektivněji informováni. Dobře informovaný pacient by měl usilovat o vhodné operaci a měl by mít realistické očekávání výsledku. Měl by vědět jak vyhledat odpovídající zdravotnické zařízení a operatéra. Naše webové stránky by mu měli pomoci. Seznam našich členů-atestovaných plastických chirurgů je první pomůckou.

V sekci určené pro lékaře bychom chtěli uvádět informace, jež povedou k vyšší kvalifikaci a zkušenostem chirurgů a tím také vyšší bezpečnosti našich pacientů.

Věřím, že nové webové stránky pomohou dosáhnout spokojenosti našich pacientů s výsledky operací tím i pocitu dobře vykonané práce našich plastických chirurgů.

Luboš Dražan
Předseda odborné Společnosti plastické chirurgie
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Stanovy ČSPCH ČLS JEP

Stanovy jsou k dispozici formou souboru ke stažení. [PDF]

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz