Kódy pro podiatrii

Nejčastěji vykazované kódy na podiatrických ambulancích

13 023 Vyšetření kontrolní ..
13 051 Cílená edukace diabetika ( 5x v prvním týdnu při manifestaci, jinak 4x/rok)
13 055 Ošetření syndromu diabetické nohy lékařem (1 noha)
09 235 Odstranění malých lézí kůže
09 237 Ošetření a převaz rány
09 115 Odběr biologického materiálu
09 119 Odběr krve ze žíly
09 233 Injekční okrsková anestesie
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na 1 končetině)
13065 Měření transkutánního tlaku kyslíku (1 noha) Před AG a po výkonu, před HBO, před amputací, (6x/rok)
13071 Larvální léčba ran ( při hospitalizací) (3x1 končetina/1 rok)
(+ZUM)
51 850 Převaz rány metodou V.A.C. (+ZUM)
442 43 Obraze nemocných nehtů
09 513 Telefonická konzultace ošetř. lékařem (nutno zapsat do dokumentace)
09 511 Minimální kontakt lékaře s pacientem (recepty, PZT)
PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz