Odborné akce

XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ruky
Hlavní téma:
Chirurgie periferních nervů horní končetiny
Artroskopie kloubů horní končetiny (loket, zápěstí, drobné klouby ruky)
Zlomeniny a poúrazové stavy metakarpů a phalangů
Rhizartróza
Kontraktury a jejich řešení
Management měkkých tkání u akutních a chronických stavů
Nové techniky v chirurgii ruky
Varia
Nově je součástí kongresu i sesterská sekce, prosím tedy i o předání informace o akci vašim sestřičkám.
Odbornými garanty jsou MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a MUDr. Petra Meluzinová, Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

31.10.2019 - 2.11.2019 / Ústí nad Labem
Stát: Česká republika
Místo konání: Kampus Univerzity J. E. Purkyně
Program ke stažení zde
www: http://www.kzcr.eu/konference/chirurgieruky2019/
Pořadatel: Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie FZS UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s. – MNUL, o.z.
Jednací jazyk: čeština

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz