Odborné akce

Kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran"
Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Biomateriály, Temporární kryty, Trvalé krytí, Antibakteriální strategie a Varia“.
Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne kongresu bude uspořádána panelová diskuze k daným tématům.
Našim cílem je uspořádat vědeckou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

28.11.2019 - 29.11.2019 / Lednice
Stát: Česká republika
Místo konání: hotel Galant
www: www.symma.cz/hojeniran
Pořadatel: Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Středoevropský technologický institut – CEITEC, Vysoké učení technické v Brně.
Jednací jazyk: čeština

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz