Přihláška člena, zakládací listina

Výbor ČDS se rozhodl na své schůzi dne 4.10.2005 založit Podiatrickou sekci ČDS.

Tato sekce je koncipována jako analogie Diabetic Foot Study Group (DFSG) při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD).

Podiatrická sekce ČDS funguje autonomně s vlastním výborem, který si členové zvolí, a s vlastním programem činnosti. Podmínkou členství je však členství v ČDS. Hlavní náplní činnosti je:

  • pořádání sympozií jak v rámci velkých kongresů (ČDS a chirurgické společnosti), tak vlastních
  • vydávání edukačních materiálů
  • pravidelný informační bulletin pro členy
  • koordinace činnosti podiatrických ambulancí
  • vzdělávání podiatrických sester a ustavení této odbornosti
  • pořádání kurzů v podiatrii pro internisty, chirurgy i protetiky
  • zavádění nových léčebných metod
  • zajištění hrazení podiatrické péče zdravotními pojišťovnami

Zájemci o členství v této sekci, a to jak stávající lékaři - členové ČDS, tak sestry, chirurgové, protetici apod. se mohou přihlásit následujícím způsobem:

 

Za Výbor ČDS

Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

V Praze 4.10.2005

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz