Výbor podiatrické sekce

Předseda
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místopředseda
MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Členové
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Marta Křížová
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
MUDr. Pavlína Piťhová
MUDr. Bedřich Sixta

PARTNER STRÁNEK
proLékaře.cz
Kontakty

Kontakty pro příspěvky

redakce@meditorial.cz